IT (Paintball) Teambuilding 2o11

Pár fotiek z tohtoročného Teambuldingu IT oddelenia u nás vo firme… …